Close

O nás

  • O nás – Domácí hospic Křídla je pobočkou Diakonie Apoštolské církve se sídlem v Českém Těšíně. Kontaktní pracoviště se nachází v Sedlčanech. Jsme registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb poskytující domácí péči – paliativní ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Domácí hospic Křídla usiluje o partnerský přístup, nechce pacientům život prodlužovat, ale ani zkracovat, chce snížit jejich utrpení. Domácí – mobilní hospic zahrnuje multidisciplinární tým pracovníků, který je složen: z lékaře, zdravotních sester, psychologa, duchovního (pastorační pracovníka), sociální pracovnice, fundraisera a dobrovolníků.
  • Zdravotní péče je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Dojezdová vzdálenost je do 30 kilometrů od Sedlčan, zejména na Sedlčansku a v okolním regionu.
  • Co je mobilní hospicová péče / o hospicové péči: Domácí hospic Křídla pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojně poslední dny svého života za přítomnosti svých blízkých a v domácím prostředí.
  • Co je paliativní péče?: „Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytována pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. (APHP. Standardy hospicové paliativní péče, 2016.)
  • Poslání a cíle: Naším cílem je podpora důstojného doprovázení umírajících osob v domácím prostředí v okruhu svých blízkých, kteří mají možnost smíření se s odchodem milované osoby. Pro naší práci vycházíme z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí nemocnému a jeho blízkým. V případě potřeby nemocného pomáhá najít smíření a odpuštění, pracuje s pocity viny.
  • Domácí hospic bude usilovat o rozvoj hospicové péče na území České republiky, v regionu Sedlčan. Jeho snahou bude spolupráce s dalšími organizacemi na prosazování strukturálních změn v oblasti péče o umírající.
  • Výchozí hodnoty: Pro práci s umírajícím člověkem vycházíme z těchto hodnot – zachování lidské důstojnosti a kvality života člověka, láska k bližnímu, jedinečnost osoby, neopakovatelnost bytí, úcta a respekt k člověku, rovnost – partnerství, stabilita vztahů v rodině (akceptace, diskrétnost, každý člověk je jedinečná bytost, respekt lidských práv na sebeurčení).
  • Přijetí do péče: Pro dospělého nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Zároveň je služba určena pro osoby, jejichž blízcí chtějí a mohou celodenně pečovat v domácím prostředí o osobu, která potřebuje paltiativní péči (tlumení a léčba bolestí a dalších příznaků). Současně zdravotní stav osoby nevyžaduje pobyt v nemocničním zařízení.