Close

Zdravotní Sestry

Lékaři

Administrativa

Lída Hegerová

Administrátorka střediska a fundraising lida.hegerova@hospickridla.cz

Petra Smolková

Vedoucí skladu kompenzačních pomůcek a sociální pracovnice petra.smolkova@hospickridla.cz

Duchovní

Pavel Smolka

Duchovní (Církev Adventistů Sedmého Dne) kontakt@hospickridla.cz