Close

Poskytované služby

  • Zdravotní služby– poskytujeme odbornou zdravotní pomoc zaměřenou na paliativní péči prostřednictvím zdravotních sester.

Na základě dohody s lékařem budeme zajišťovat tyto odborné výkony: kontrola aktuálního zdravu pacienta, podávání léků, aplikace injekční a infuzní terapie, aplikace parenterální výživy a výživy do PEGu, odběry krve a biologického materiálu, ošetření permanentního močového katétru, , ošetřování periferních a centrálních žilních vstupů, kontinuální dávkování opiátů pomocí infuzních dávkovačů, aplikace kyslíku, ošetření dekubitů, převazy.

Blízké osoby a členy rodiny zaučíme v ošetřování nemocného.

Tato péče je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Neposkytujeme klasickou ošetřovatelskou péči , ani pomoc při hygieně a stravování, nejsme poskytovatelem sociálních služeb, ale poskytovatelem zdravotních služeb.

  • Sociální oblast nabízí poradenství v oblasti podpory o pacienta,o rodinu, o pozůstalé v oblasti pohřebnictví a pozůstalosti, Pomáhá se orientovat v systému dávek, zprostředkovává informace o nárokových dávkách (např. příspěvek na péči).
  • Psychologické služby – psycholog usiluje o přiměřenou podporu pacienta i jeho blízkých a je oporou pro celý tým Domácího hospice Křídla. věnuje péči truchlícím a pozůstalým.
  • Duchovní péče je nabízena s respektem na přání nemocného a jeho příslušnosti ke konkrétní církvi. Je poskytována farářem, knězem, pastorem, pastoračním pracovníkem.

Úhrada za službu

Ode dne přijetí si nemocný přispívá na každý den 200 Kč/den, jedná se o příspěvek na celkové náklady.
Tato péče zahrnuje:

  • plánované a pohotovostní návštěvy zdravotnického týmu,
  • léky a převazový materiál,
  • náklady na dopravu týmu,
  • zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek