Close

Přijetí do péče

Podat žádost o poskytnutí zdravotních služeb může nemocný nebo jeho blízký a rodina.

Můžete nás kontaktovat telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Zde vyplňte prosím žádost o přijetí. K žádosti je třeba doložit kopii (sken) aktuální lékařské zprávy.