Close
  • Terminální stádium nevyléčitelného onemocnění, převážně onkologického, ale i onemocnění životně důležitých orgánů.
  • Byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a praktický nebo jiný ošetřující lékař doporučil léčbu paliativní.
  • Poskytnutí aktuální lékařské zprávy.
  • Zajištění celodenní péče o nemocného v domácím prostředí (rodinou, blízkou osobou).
  • Bydliště do 30 km od města Sedlčany.
  • Volná kapacita Domácího hospice Křídla.
  • Vyplněná žádost o přijetí do domácí paliativní péče se svobodným informovaným souhlasem pacienta.
  • Podepsání smlouvy o podmínkách poskytování domácí hospicové péče.

Žádost o přijetí do domácí hospicové péče

Průběh přijetí do péče

Na základě podané Žádosti o přijetí do domácí paliativní péče dochází k posouzení pacienta ohledně příjmu do péče. O příjmu rozhoduje tým Domácího hospice.

Přijetí probíhá v domácím prostředí pacienta na základě podepsané smlouvy s domácím hospicem. Je nastavena léčba bolesti, domluveny návštěvy a případně zapůjčeny zdravotní a kompenzační pomůcky, rodina je edukována v oblasti péče o nemocného. Také jsou řešeny potřeby rodiny v oblasti podpory a pomoci v sociální, duchovní a psychologické rovině.

Rodině je předáno pohotovostní telefonní číslo, kterém jsme k dispozici 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.