Close

Naším cílem je podpořit vás ve vaší snaze starat se o své blízké doma, zlepšit kvalitu života a usnadnit péči o člena rodiny.

Domácí hospic Křídla Sedlčany bezplatně poskytuje do rodin kompenzační a zdravotní pomůcky (zejména polohovací postele a antidekubitní matrace, toaletní křesla, mechanické vozíky, chodítka, oxygenátory a lineární dávkovače a jiné).

V rodinách odborný personál edukuje pacienty a pečující osoby v používání kompenzačních a zdravotních pomůcek a edukace také probíhá v rámci základních úkonů o pacienta. Poskytujeme pomoc při montážích polohovacích postelí v domovech pacientů.

Pomůcky jsou především určeny pacientům našeho domácího hospice přednostně a bezplatně.

Aktuální kontakt