Close

Poskytovatel: Diakonie Apoštolské církve Domácí hospic Křídla
Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství
Forma služby: Ambulantní, terénní
Identifikátor služby:9554490
Místo poskytování služby: Nám. T. G. Masaryka 28, 264 01 Sedlčany a domácí prostředí klientů
Telefon: 608 083 555
E-mail: kontakt@hospickridla.cz
Provozní doba: Ambulantní služba Po 13-15 hod., St 9-11 hod. Terénní služba nepřetržitě.

Posláním DAC Domácího hospice Křídla Odborného sociálního poradenství je poskytování informací a podpora důstojného doprovázení v době nevyléčitelného onemocnění, průběhu jeho konečné fáze, při úmrtí samotném i v nelehkém období, které po odchodu milované osoby následuje.

Odborné sociální poradenství poskytujeme v regionu Sedlčan a jejich okolí, s dojezdem přibližně 30 km. Služba je bezplatná. Vstup do služby je umožněn přímo v poradně bez předchozího objednání, případně lze využít telefonický, e-mailový nebo písemný kontakt. Pokud klient upřednostňuje jinou formu než ambulantní, je možné se domluvit na místě a termínu setkání. Terénní službu poskytujeme na základě předchozí dohody přímo v domácím prostředí klienta. Zájemce o službu je před jejím zahájením seznámen s pravidly, principy a možnostmi služby. Pokud potřeby a požadavky zájemce odpovídají nabídce služby, je uzavřena ústní dohoda nebo písemná smlouva o poskytované službě. Odborné sociální poradenství poskytujeme osobám od dosažení 18 let věku.

Odborné sociální poradenství poskytujeme:

 • osobám nevyléčitelně nemocným,
 • rodinným příslušníkům a blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících osob,
 • osobám z řad laické i odborné veřejnosti, které pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající,
 • osobám v krizi (těm, kteří byli nečekaně konfrontováni s nepříznivou prognózou vlastní nebo blízké osoby),
 • seniorům v konečné fázi života.

Cíle:

 • poskytovat klientovi informace a emocionální podporu
 • pomoc klientovi se zorientovat v jeho životní situaci
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání žádosti o příspěvek na péči, jednání s úřady apod.)
 • pomoc klientovi v orientaci v možnostech naplnění jeho sociálních a návazných potřeb.

Principy:

 • individuální přístup
 • diskrétnost
 • respektování svobodné vůle klienta
 • bezplatnost
 • kvalifikovanost
 • etika
 • spolupráce