Close

Domácí hospic Křídla Sedlčany – středisko Diakonie Apoštolské církve

Dotace: Středočeský kraj – Středočeský Humanitární fond – Zdravotnictví

Oblast podpory: Podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta.

Evidenční číslo: HUF/ZDZ/040813/2020

Období realizace: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020

Výše dotace: 176 000 Kč

Cílem projektu je umožnit osobám v terminálním stádiu nemoci důstojně zemřít v domácím prostředí za přítomnosti svých blízkých s odbornou ošetřovatelskou a lékařskou asistencí. Zajištěním půl úvazku zdravotní sestry se v regionu Sedlčanska rozšíří a zkvalitní domácí paliativní péče. Získané finanční prostředky umožní pokrytí mzdových nákladů i s odvody pro zdravotní sestru na 0,5 úvazku. Cílovou skupinou je dospělý nemocný v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění.