Close

Poskytujeme odbornou zdravotní pomoc zaměřenou na paliativní péči prostřednictvím zdravotních sester.

Na základě dohody s lékařem budeme zajišťovat tyto odborné výkony: kontrola aktuálního zdravotního stavu pacienta, podávání léků, aplikace injekční a infúzní terapie, aplikace parenterální výživy a výživy do PEGu, odběry krve a biologického materiálu, ošetření permanentního močového katétru, ošetřování periferních a centrálních žilních vstupů, kontinuální dávkování opiátů pomocí infúzních dávkovačů, aplikace kyslíku, ošetření dekubitů, převazy.

Blízké osoby a členy rodiny zaučíme v ošetřování nemocného.

Tato péče je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Neposkytujeme klasickou ošetřovatelskou péči, ani pomoc při hygieně a stravování, nejsme poskytovatelem sociálních služeb, ale poskytovatelem zdravotních služeb.

Podat žádost o poskytnutí zdravotních služeb může nemocný nebo jeho blízký a rodina.

Můžete nás kontaktovat telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Zde vyplňte prosím žádost o přijetí. K žádosti je třeba doložit kopii (sken) aktuální lékařské zprávy.

Úhrada za službu

Ode dne přijetí si nemocný přispívá na každý den 250 Kč/den, jedná se o příspěvek na celkové náklady. Do zdravotní péče je také zahrnut vstupní poplatek ve výši 1000 Kč. Jehož součástí je koordinace příjmu pacienta, vstupní prohlídka lékaře, návštěva zdravotních sester a sociální pracovnice, a nastavení dalšího postupu péče o pacienta a doprovázející rodinu/pečující.

Tato péče zahrnuje:

  • plánované a pohotovostní návštěvy zdravotnického týmu,
  • léky a převazový materiál,
  • náklady na dopravu týmu,
  • zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek