Close

Domácí hospic Křídla poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37  zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Odborné sociální poradenství je jednou ze služeb Domácího hospice Křídla, jehož posláním je poskytování informací a podpora důstojného doprovázení v době nevyléčitelného onemocnění, průběhu jeho konečné fáze, při úmrtí samotném i v nelehkém období, které po odchodu milované osoby následuje.

Komu je služba určena?

 • osobám nevyléčitelně nemocným a lidem, kteří o ně pečují,
 • rodinným příslušníkům a blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících osob,
 • osobám z řad laické i odborné veřejnosti, které pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající,
 • osobám v krizi (těm, kteří byli nečekaně konfrontováni s nepříznivou prognózou vlastní nebo blízké osoby),
 • seniorům v konečné fázi života,
 • osobám od dosažení 18 let věku.

Jak služba poradny probíhá?

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Konzultace jsou bezplatné. Konzultaci je vhodné domluvit si předem telefonicky, e-mailem nebo osobně.Vstup do služby je umožněn přímo v poradně bez předchozího objednání. Běžná otevírací doba je v rámci ambulantní formy pondělíod 13-15 hodin a středaod 9-11 hodin.Ambulantní forma je dostupná pro všechny, bez ohledu na regionální příslušnost. Terénní službu poskytujeme na základě předchozí dohody přímo v domácím prostředí klienta. Poradenství v terénní formě je poskytováno občanům v regionu Sedlčan a jeho okolí, s dojezdem cca 30 km.Zájemce o službu je před jejím zahájením seznámen s pravidly, principy a možnostmi služby.

Termíny konzultace lze domluvit:

 • Telefonicky – na čísle 777 602 052
 • E-mailemkontakt@hospickridla.cz
 • Osobně – na adrese Kosova Hora 117, 262 91 Kosova Hora

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Poskytujeme doprovázení a psychickou podporu pečujícím a nemocným v jejich těžké životní situaci. Podporujeme je při plánování dalších kroků, pomůžeme zajistit služby domácího hospice (pomoc při vyplnění naší žádosti), půjčovnu kompenzačních pomůcek, nebo pomoc při hledání dalších dostupných služeb v místě bydliště. Poskytneme přehled o sociálně a zdravotních službách.
 • Poskytneme informace o možnostech finanční podpory, kterou mohou nemocní čerpat, jako je příspěvek na péči (pomoc při jeho vyplnění), dlouhodobé ošetřovné či pozůstalostní důchody.
 • Nabízíme podporu pozůstalým i lidem, kteří pečují o svého blízkého v závěru života. Členové rodiny mohou navštívit poradnu pro pozůstalé nebo svépomocnou skupinu „Káva s Křídly“.

Cíle poskytované služby:

 • poskytovat klientovi informace a emocionální podporu,
 • pomoc klientovi se zorientovat v jeho životní situaci,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání žádosti o příspěvek na péči, jednání s úřady apod.),
 • pomoc klientovi v orientaci v možnostech naplnění jeho sociálních a návazných potřeb,
 • podpora pečujících při doprovázení nemocného v posledních dnech života a po úmrtí nabízet pomoc pozůstalým.

Principy:

 • individuální přístup
 • diskrétnost, možnost anonymity
 • respektování svobodné vůle klienta
 • respekt k důstojnosti
 • bezplatnost
 • kvalifikovanost
 • etika
 • spolupráce

Děkujeme za finanční podporu Středočeskému kraji při realizaci našich sociálních služeb.