Close

Podpora domácí paliativní péče v ORP Sedlčany a okolí

Fond: Operační program zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015739
Období realizace: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022
Výše dotace: 1 918 815 Kč

Cílová skupina: Neformální pečovatelé, kteří se starají o pacienta v terminálním stádiu vážného onemocnění. Jedná o rodinné příslušníky umírajícího, či jiné blízké osoby, které o něj pečují.

Hlavní aktivity projektu:

Edukace neformálních pečovatelů v péči o umírajícího
Podpora pozůstalých
Zajištění administrace
Koordinace dobrovolníků
Vzdělávání pracovníků

Cílem projektu je dosažení pozitivní změny u osob ze skupiny neformálních pečovatelů. Této změny bude dosaženo prostřednictvím získání finančních prostředků, které pokryjí mzdové náklady pro část pracovníků přímé i nepřímé péče, bez kterých by nemohl domácí hospic fungovat. Projekt je zaměřen na řešení absence dostupnosti služeb domácí paliativní péče v ORP Sedlčany a jeho nejbližším okolí. Aktivity projektu jsou zaměřené především na edukaci neformálních pečovatelů, odborné poradenství, organizaci a pomoc při zvládání péče o pacienta, podporu v poskytování informací o využívání podpůrných služeb, jednání s úřady, pomoc v truchlení a pomoc s administrativou. Doplňkově bude vzděláván multidisciplinární tým hospice v oblasti paliativní péče.