Close

Psychologické služby – psycholog usiluje o přiměřenou podporu pacienta i jeho blízkých. Věnuje péči truchlícím a pozůstalým.

Duchovní péče – je nabízena s respektem na přání nemocného a jeho příslušnosti ke konkrétní církvi. Je poskytována farářem, knězem, pastorem nebo pastoračním pracovníkem.

Modlitební podpora – společně se modlíme každý čtvrtek od 20:00. Chcete-li se připojit, kontaktujte nás.