Close

Jak nám můžete pomoci

Díky Vaší podpoře může Domácí hospic Křídla fungovat a tak poskytovat denně péči o pacienty a jejich blízké v poslední fázi života.

Můžete nás podpořit finančně, materiálně nebo vlastní aktivitou.

Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí multidisciplinárního týmu v domácím hospice, jehož cílem je umožnit co nejkvalitnější péči o nemocného a jeho blízké. Dobrovolníci jsou pro nás nezbytnou podporou pro fungování naší organizace, svou činností doplňují práci zaměstnanců.

Více
Naši dárci

Našimi dárci se mohou stát jednotlivci, firmy, organizace nebo obce. Všem našim dárcům děkujeme za podporu.

dárci
Podpora

Pomozte nám vzlétnout a staňte se našimi partnery i vy.

podpořte nás