Close

Pečování o druhého přináší mnoho těžkého, ale i mnoho dobrého. Pečování je náročné životní období nesoucí s sebou řadu změn, zasahují do života nemocného i do celého rodinného systému.

Poskytneme Vám informace a podporu v otázkách komunikace s umírajícím, jak zvládat situaci z pohledu pečujícího, jak se vyrovnávat se svým strachem a nejistotou, jak sdílet s umírajícím jeho nemoc a pocity a jiné.

 

MOŽNOSTI PODPORY PŘI UMÍRÁNÍ
Poslední rozloučení s našimi blízkými patří mezi nejnáročnější situace v našem životě. Nejspíš bychom s nimi v těchto chvílích chtěli být v kontaktu, což však kvůli současným opatřením není možné.
Koloběh života nelze navzdory různým opatřením zastavit.

Když náš blízký umírá
• Pokud je zdravotní stav pacienta velmi těžký, personál nemocnice či sociálního zařízení pozná, že se jeho čas krátí. Pokud to jen trochu půjde, umožní nám jako nejbližší rodině rozloučení. Ne vždy to však bývá možné.
• Pokusme se zjistit, zda je v zařízení kaplan nebo psycholog, kteří mohou být našemu blízkému i nám oporou.
• Můžeme požádat personál, aby umírající mohl mít u sebe nějaký drobný předmět, který nás vzájemně spojuje (např. medailonek, růženec, fotografii, andělíčka).
• Jestliže si přejeme zachytit poslední okamžiky života svého blízkého a nemůžeme být s ním, požádejme ošetřující personál, zda by mohl citlivě pořídit jeho fotografii nebo nahrát či jinak zaznamenat nějaká jeho slova (např. na mobil).

Buďme otevření i k rozhovorům o tématech umírání, smrti, pohřbu a pozůstalosti. Pokud je to možné, respektujme přání umírajícího.

Nezapomínejme však ani na sebe a na svoje potřeby.

Existuje řada způsobů, jak v sobě dát prostor bolesti, kterou prožíváme. V těchto chvílích můžeme mít tendenci na sebe nemyslet. Po čase můžeme zjistit, že je toho na nás moc. Pečujme proto o sebe.
• Nezůstávejme se svými starostmi a dotírajícími otázkami sami. Je dobré o svých
prožitcích mluvit s někým, ke komu máme důvěru a kdo je ochoten naslouchat
našemu trápení. Také je dobré mít někoho, před kým můžeme projevit své skutečné
pocity. Kdo unese náš pláč, hněv, pocity viny nebo beznaděj. Můžeme také
využít linku důvěry.
• Můžeme mít problémy se spánkem a být velmi unavení. Nepřemáhejme únavu,
odpočinek je velmi důležitý.
• Věnujme se přiměřené tělesné aktivitě a pravidelné nenáročné činnosti.
• Nebojme se říct si o pomoc.

Přejeme hodně sil.

Další užitečné materiály lze nalézt na stránkách MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/ztrata-blizke-osoby.aspx

Vytvořila: psychologická služba HZS ČR, 2020
Editace: Naděžda Špatenková, Štěpán Vymětal

Mantenerla per il periodo durevole, è un aminoacido che puoi trovare in soia. Alcuni di questi trattamenti sono https://abruzzo-farmacia.com/ clinicamente dimostrato e esenti dalla procedura i policlinici universitari.

Napsat komentář