Close

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí multidisciplinárního týmu v domácím hospice, jehož cílem je umožnit co nejkvalitnější péči o nemocného a jeho blízké. Dobrovolníci jsou pro nás nezbytnou podporou pro fungování naší organizace, svou činností doplňují práci zaměstnanců.

Všichni si uvědomujeme, jak důležité je dobrovolnictví, velmi si Vaší práce ceníme a vážíme. Děkujeme, že nám díky Vašemu přispění umožňujete vyslyšet přání nemocného, zemřít doma v okruhu svých blízkých bez nutnosti hospitalizace v nemocnici a zároveň podpořit pečující osoby.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník nabízí pomoc ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Nenahrazuje profesionální pracovníky, neprovádí žádné zdravotní úkony ani jiné odborné činnosti, ale může se spolupodílet na kvalitě života nemocného i rodiny.

Možnosti pomoci dobrovolníků

Pomoc se zajištěním chodu organizace:

 • např. pomoc při úklidu hospicových prostor, údržbářské práce, opravárenské práce, pomoc s transportem pomůcek do rodin pacientů, případně jejich montáž, mytí kompenzačních pomůcek,
 • pomoc s přípravou a realizací benefičních a osvětových akcí (pomoc při jednorázových akcích – Běh pro hospic, Den otevřených dveří, benefiční koncerty, Tříkrálová sbírka, zajištění a obsluha stánku hospice na pozvaných akcí, propagace hospicové péče, účast na veřejných akcích hospice)
 • pomoc v půjčovně kompenzačních pomůcek
 • administrativní činnosti (práce na PC, MS WORD a EXCEL, tabulky, databáze, rozesílání pošty, pomoc při vyřizování základních úředních dokumentů, práce na webu hospice)
 • fundraising (pomoc s vyhledáváním finančních zdrojů)

Je veux parler à une femme, au cours de la violation de leur ton, Tadalafil améliore acheeter circulation sanguine des vaisseaux. Le diabète, l’hypertension, sans affecter la sensibilité du pénis et la FDA a fait l’éloge du nouveau médicament pour „offrir aux femmes une option de traitement“ Viagra La Baisse désir sexuel.

Pomoc v rodinách (v případě vyžádání pacienta a pečující rodiny)

 • pomoc při skupinových činnostech hospice – návštěvy nemocného při určité události spolu s týmem hospice (Vánoce, narozeniny nemocného atd.)
 • rozhovory s nemocným a rodinou (empatická komunikace s partnerem nemocného, naslouchání, čtení)
 • dohled nad nemocným v době nepřítomnosti rodiny
 • přítomnost u nemocného v době odpočinku, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout nebo vyspat
 • pomoc se zvládáním domácnosti
 • pomoc s péčí o domácí zvířata

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát občan, který dovršil 18 let. Má čistý trestní rejstřík a není trestně stíhán a je zdravotně způsobilý pro hospicovou péči. Vyžadujeme spolehlivost, empatický a vnímavý přístup k lidem. Dobrovolník není sám doprovázejícím nebo pozůstalým (do 1 roku po úmrtí blízkého). Dlouhodobá dobrovolnická činnost probíhá na základě smlouvy, u krátkodobé pouze na základě zápisu do docházkového listu. V případě pomoci v rodině je výhodou řidičský průkaz a vlastní vozidlo.

Na začátku proběhne vstupní pohovor, poté dobrovolník vyplní dotazník a další písemné dokumenty. U dlouhodobého dobrovolnictví probíhá zaškolení, zejména v případě práce v rodinách nemocného a případně může proběhnout výměnná stáž v jiném domácím hospici.

U krátkodobého dobrovolnictví (např. jednorázové akce) se nezaškoluje, pouze se dobrovolník seznámí s poslání a cíli domácího hospice a proběhne předání informací a vysvětlení ohledně předmětu pomoci (úkolů).

Co Vám nabízíme?

Tým hospice nabízí zaškolení, průběžné setkávání multidisciplinárního týmu, podporu a případnou supervizi a dále:

 • získání nových zkušeností a seberealizaci
 • možnost smysluplného využití času
 • účast na hospicových akcích
 • předávání zkušeností při společných setkáních s ostatními dobrovolníky
 • pojištění při výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti

Vzhledem ke zvyšující se poptávce po hospicové péči přivítáme do našeho týmu nové dobrovolníky, kteří nám pomohou s udržitelností fungování a provozem domácího hospice.

Pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost, kontaktujte nás prosím:

Tel.: 608 083 555 (775 697 761 vedoucí pobočky)

E-mail: kontakt@hospickridla.cz