Close

Dotace: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Priorita projektu: Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech poskytování zdravotní péče pacientům v terminálním stádiu onemocnění a zvyšování její kvality

Hlavním cílem projektu je zajištění vzdělávání zdravotnického personálu, který v ORP Sedlčany zajišťuje mobilní hospicovou péči. Toto vzdělávání vede ke zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí a zvyšování adaptability zaměstnanců.

1. ESPERO pro sestry je jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky – zúčastní se 2 sestry, které doposud tímto kurzem neprošly.
2.  ESPERO pro lékaře probíhá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP. Kurz je zaštítěn také Českou nefrologickou společností. Kurzu se zúčastní 2 lékařky za týmu.
3. Celostátní konference paliativní medicíny je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá – za tým se zúčastní 4 sestry a 2 lékařky.

číslo žádosti: : 9/23/PPNN/CAU
Období realizace: 1. 1.2023 – 31. 12. 2023
Výše dotace: 42 840 Kč