Close

Projekty

Díky podpoře z různých projektů můžeme zajistit provoz našeho Domácího hospice Křídla v Sedlčanech.

Podpora Domácího hospice Křídla

Projekt je podpořen Středočeským krajem z Humanitárního fondu – zdravotnictví. Cílem projektu je podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta. Získané finanční prostředky nám umožní pokrytí mzdových nákladů i s odvody pro 2 zdravotní sestry.

Více
Vzdělávání týmu v Křídlech

Projekt je podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR. Hlavním cílem projektu je zajištění vzdělávání zdravotnického personálu, který zajišťuje mobilní hospicovou péči. Toto vzdělávání vede ke zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí a zvyšování adaptability zaměstnanců.

Více
Podpora komunitního života na Sedlčansku

Nositelem tohoto projektu je MAS Sedlčansko o.p.s., které tímto projektem úzce spolupracuje s Domácím hospicem Křídla od ledna 2023 a tato spolupráce potrvá až do prosince 2025. V rámci tohoto projektu jsou podpořeny mj. aktivity jako Edukace neformálních pečovatelů, veřejnosti a pracovníků v pomáhajících profesí, Doprovázení neformálních pečovatelů a Podpora pozůstalých a umírajících. Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost +.

Více
Podpora domácí paliativní péče v ORP Sedlčany a okolí

Projekt probíhal od červena 2020 do května 2022 a byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost. Cílovou skupinou byly neformální pečovatelé, kteří se starají o pacienta v terminálním stádiu vážného onemocnění. Jedná o rodinné příslušníky umírajícího, či jiné blízké osoby, které o něj pečují.

Více