Close

Projekty

Díky podpoře z různých projektů můžeme zajistit provoz našeho Domácího hospice Křídla v Sedlčanech.

Podpora domácí paliativní péče v ORP Sedlčany a okolí

Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost. Cílovou skupinou jsou neformální pečovatelé, kteří se starají o pacienta v terminálním stádiu vážného onemocnění. Jedná o rodinné příslušníky umírajícího, či jiné blízké osoby, které o něj pečují.

Více
Podpora Domácího hospice Křídla

Projekt je podpořen Středočeským krajem z Humanitárního fondu – zdravotnictví. Cílem projektu je podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta.

Více