Close

Finanční dar je forma pomoci, která pomáhá nejvíce. Přidejte se k nám i vy. Děkujeme, že jste s námi. 

Jednorázové platby

Jednorázově
500
Jednorázová platba
Jednorázově
300
Jednorázová platba
Jednorázově
100
Jednorázová platba

Pravidelnou platbu si můžete nastavit ve svém bankovnictví

Číslo účtu: 2901293399/2010

Pomozte nám vzlétnout a staňte se našimi partnery i vy.

Díky Vaší podpoře může Domácí hospic Křídla fungovat a tak poskytovat denně péči o pacienty a jejich blízké v poslední fázi života.

Můžete nás podpořit finančně, materiálně nebo vlastní aktivitou.

  • V případě materiální pomoci nás kontaktujte na email.
  • Na finanční podporu můžeme vystavit darovací smlouvu a potvrzení o darech – v případě zájmu nás kontaktujte na email kontakt@hospickridla.cz
  • Máme možnost veřejné sbírky – přenosná pokladnička

Děkujeme

 

Za rok 2020 i 2021 můžete uplatnit zvýhodněný daňový odpis ze současných 10% na 30%. Více zde.

Daňové zvýhodnění dárců (Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Umožňuje odečíst věnované dary od základu daně.)

Fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.