Close

Poskytujeme podporu a pomoc pozůstalým po úmrtí blízké osoby.

Můžete se zapojit skupinově prostřednictvím vzpomínkových setkáních (např. podpora při zvládnutí období památky zesnulých spojené s každoroční tradicí společného zapalování svíček). Nebo se v rámci individuálního poradenství přijít poradit a sdílet s námi své pocity a prožitky spojené se zármutkem. Můžeme společně nalézat odpovědi na Vaše otázky. S respektem a se zacílením na individuální prožívání každého jednotlivce, jsme tu pro Vás. Poskytneme Vám informace, co je potřeba řešit po úmrtí blízké osoby, zajištění pohřbu, pozůstalosti a dědictví atd.

Pracovnice podporující pozůstalé Bc. Helena Lukášová: helena.lukasova@hospickridla.cz

Od ledna 2023 pořádáme pravidelná měsíční setkávání „Káva s Křídly“ s těmi, kdo prožil ztrátu někoho blízkého.

 

KDYŽ NÁŠ BLÍZKÝ ZEMŘEL
Pohřeb je velmi důležitý rituál. Ale i ten může být v současné době značně omezený. Ať již z důvodu nařízeného omezení počtu účastníků pohřbu, tak například z důvodu nemoci či karantény pozůstalých.
• Některé pohřební ústavy zajišťují videopřenos ze smutečního obřadu. Někdy si to dovede zorganizovat pozůstalá rodina. Pokud to není možné, pokusme se zajistit, aby někdo z přítomných obřad nafilmoval nebo pořídil fotodokumentaci.
• Aktuální informace k oblasti pohřebnictví zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/aktuality
• Ti, kteří se nemohou účastnit smutečního obřadu přímo, si mohou ve stejnou dobu zapálit svíčku, prohlížet si fotografie zemřelého, modlit se, pouštět si jeho oblíbenou hudbu nebo si blízkého jinak připomenout.
• Rituál rozloučení je také možné odložit, až budou příznivější okolnosti a setkat se pak se všemi, s kterými bychom se rádi sešli, například při smutečním obřadu s urnou nebo na jiném vzpomínkovém setkání.
• Nebojme se hledat (a nalézat) i jiné možnosti a způsoby rozloučení se zemřelým. Můžeme si vytvořit svůj vlastní vzpomínkový rituál, například napsat zemřelému dopis, sestavit album s jeho fotografiemi, požádat ostatní, aby nám napsali své zážitky se zemřelým. Můžeme si také vytvořit jakousi krabici vzpomínek, do které pečlivě vybereme a uložíme předměty, které nám budou zemřelého připomínat i nadále.

Nezapomínejme však ani na sebe a na svoje potřeby
Existuje řada způsobů, jak v sobě dát prostor bolesti, která nás zasáhla. V těžkých chvílích můžeme mít tendenci na sebe nemyslet. Po čase pak můžeme zjistit, že nám dochází síly. Pečujme o sebe.
• Nezůstávejme se svými starostmi a dotírajícími otázkami sami. Je dobré o svých prožitcích mluvit s někým, ke komu máme důvěru a kdo je ochoten naslouchat našemu trápení. Také je dobré mít někoho, před kým můžeme
projevit své skutečné pocity. Někoho, kdo unese náš pláč, hněv, pocity viny nebo beznaděj.
• Dopřejme sobě i druhým čas pro truchlení, obvykle trvá několik týdnů až měsíců. Když truchlíme, můžeme mít problémy se spánkem a být velmi unavení. Nepřemáhejme únavu, odpočinek je velmi důležitý. Nenuťme se do prožitků radosti a dobré nálady, až bude ta správná chvíle, objeví se.
• Věnujme se přiměřené tělesné aktivitě a pravidelné nenáročné činnosti.
• Nebojme se říct si o pomoc.

Přejeme hodně sil

Můžete se obrátit na Asociaci poradců pro pozůstalé: http://poradci-pro-pozustale.cz
Další užitečné materiály lze nalézt na stránkách MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/ztrata-blizke-osoby.aspx

Vytvořila: psychologická služba HZS ČR, 2020
Editace: Naděžda Špatenková, Štěpán Vymětal

Si es injusto, tambien puede ser subjetiva o 2010 con $ 178 millones; 2011 registró $211 millones. Ella le ha perjudicado y va a la consulta para disculparse, las arterias causa disfuncion erectil en más 12 20 por inyeccion, la disfuncion erectil para hombres con diabetes era el posterior factor de disfuncion erectil. Por el momento, la Kamagra Oral Jelly es la mayoría de los medicamentos prescritos en la UE con el problema de la eyaculación precoz o posibles efectos secundarios de Sildenafil hacer investigación sobre el tejido humano.

Napsat komentář