Close

Nositelem tohoto projektu je MAS Sedlčansko o.p.s., které tímto projektem úzce spolupracuje s naším Domácím hospicem Křídla.

Cílem projektu je mj. podpořit pečující osoby v jejich službě blízkým a zvýšit kapacitu domácí hospicové péče v ORP Sedlčany. Zkvalitnění a rozšíření služeb domácí hospicové péče bude tak zrcadlit celorepublikový trend snižování extrémně vysokého počtu osob umírajících v nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobé péče. Cílené zlepšení podmínek pro neformální pečovatele má přímý dopad na zvýšení kvality jejich života a také zkvalitnění posledních okamžiků umírajících, což celkově přispěje k lepšímu vyrovnání se se ztrátou a zdravějšímu truchlení bez následných emocionálních výkyvů či potíží.

Dopad projektu má přímý pozitivní vliv na život lidí, kteří přišli o své příbuzné a musejí se tak smířit se ztrátou.

V rámci tohoto projektu jsou podpořeny aktivity Edukace neformálních pečovatelů, veřejnosti a pracovníků v pomáhajících profesí, Doprovázení neformálních pečovatelů a Podpora pozůstalých a umírajících.

Dosažení cíle podpořit pečující osoby bude realizováno pomocí těchto klíčových aktivit:
Edukace neformálních pečovatelů, veřejnosti a pracovníků v pomáhajících profesí
Doprovázení neformálních pečovatelů
Podpora pozůstalých a umírajících

Pro termíny uskutečněných setkání pro pozůstalé klikněte na obrázek

Ostatní aktivity: