Close

Konečně, po vynucené pauze, vás můžeme opět pozvat na Fešárnu

Daňové zvýhodnění pro dárce
Podporujete finančně svoji vybranou organizaci? Máme pro Vás dobrou zprávu! Za loňský i letošní rok můžete uplatnit zvýhodněný daňový odpis ze současných 10% na 30%. Více zde.

Hospic Křídla přeletěl na náměstí. V pondělí 1. března 2021 jsme se přestěhovali ze svého bývalého sídla do nových prostor na náměstí T. G. Masaryka s číslem popisným 28. Výhodou nových prostor je hlavně bezbariérovost.

20. 2. 2021 PRO NĚCO VÍC – zveme vás na 3. konferenci Diakonie AC  (tentokrát on-line)

Tříkrálová sbírka 2021
Letos sbírka probíhá do on-line kasičky buď na www.trikralovasbirka.cz nebo přímo na účet: 66008822/0800 pod variabilním symbolem 77701932.

„Daruj srdce“ aneb dobrých skutků není nikdy dost

Studentky septimy se zapojily do projektu „Daruj srdce“. Daruj srdce je projekt Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jehož cílem je zapojování mladých lidí do občanské společnosti. Nadace chce mladým lidem přiblížit neziskový sektor a jeho fungování a ukázat jim, jaké možnosti pomoci druhým nabízí. V pondělí 14.12.2020 studentky navštívily kancelář hospicu, kde měly možnost si lůžko prohlédnout a dozvědět se podrobnosti o fungování této neziskové organizace. „Bylo to velmi zajímavé a emotivní setkání, uvědomily jsme si, jak náročnou práci Křídla zastávají, ale i jak velkou jsou pomocí pro nemocné a jejich rodiny. Jsme rádi, že se nám takový předvánoční dobrý skutek podařil.“