Close

Naše benefiční akce

Organizujeme několik benefičních akcí za rok. Díky těmto událostem a podpoře veřejnosti získáváme část prostředků na provoz Křídel.