Close

Finanční dar je forma pomoci, která pomáhá nejvíce. Přidejte se i vy. Bez vás to nedokážeme. Děkujeme. 

Jednorázové platby

Jednorázově
100
Jednorázová platba
Jednorázově
300
Jednorázová platba
Jednorázově
500
Jednorázová platba

Pravidelné platby

Svou pravidelnou platbu můžete kdykoliv zrušit, stačí napsat na kontakt@hospickridla.cz

Měsíčně
200
Pravidelná platba
Měsíčně
500
Pravidelná platba
Měsíčně
1000
Pravidelná platba

Pomozte nám vzlétnout a staňte se našimi partnery i vy.

Díky Vaší podpoře může Domácí hospic Křídla fungovat a tak poskytovat denně péči o pacienty a jejich blízké v poslední fázi života.

Můžete nás podpořit finančně, materiálně nebo vlastní aktivitou.

  • Číslo účtu: 2901293399/2010

  • V případě materiální pomoci nás kontaktujte na email.
  • Na finanční podporu můžeme vystavit darovací smlouvu a potvrzení o darech – v případě zájmu nás kontaktujte na email kontakt@hospickridla.cz
  • Máme možnost veřejné sbírky – přenosná pokladnička

Děkujeme

Za rok 2020 i 2021 můžete uplatnit zvýhodněný daňový odpis ze současných 10% na 30%. Více zde.

Daňové zvýhodnění dárců (Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Umožňuje odečíst věnované dary od základu daně.)

Fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.