Close

Poskytovatel: Diakonie Apoštolské církve Domácí hospic Křídla
Druh sociální služby: Odlehčovací služba
Forma služby: Terénní
Identifikátor služby: 9334670
Místo poskytování služby: Domácí prostředí klientů
Telefon: 608 083 555
E-mail: kontakt@hospickridla.cz
Provozní doba: nepřetržitě, vždy na základě předchozí domluvy
Od 1.9.2023 nabízíme zájemcům kromě Odborného sociálního poradenství i Odlehčovací službu.

Posláním služby je umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě. Služba je zaměřena na zvýšení kvality života umírajícího člověka a osob o něj pečujících. Vychází z předpokladu, že osoba, která je závislá na pomoci blízkých osob stráví zbytek svého života kvalitně pouze za předpokladu, že pečující osoby nepodlehnou syndromu vyhoření a budou mít dostatek prostoru pro vlastní regeneraci a sebepéči.

Službu poskytujeme osobám starším 18 let včetně. Cílovou skupinou tedy rozumíme:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby v krizi (spojené s umíráním na nevyléčitelné onemocnění)
 • Seniory

Odlehčovací službu poskytujeme v regionu Sedlčan a jejich okolí, s dojezdem přibližně 30 km. Klient kontaktuje DAC Domácí hospic Křídla na základě svého svobodného rozhodnutí a domluví si schůzku se sociálním pracovníkem. Ten se v domluveném termínu dostaví do domácnosti klienta. Při prvním setkání informuje pracovník klienta o možnostech a fungování sociální služby. Seznámí ho s cíli, principy a podmínkami péče. Zjistí cíle zájemce o péči a společně dojde k vyjednání individuálního plánu péče, postaveném na společné shodě. Poté následuje uzavření smlouvy o péči. DAC Domácí hospic Křídla provozuje odlehčovací službu za poplatek. Výše poplatku se řídí platným ceníkem. Bližší informace zájemce získá na telefonu 608 083 555.

Cíle:

 • Poskytnout pečujícím osobám dobu nezbytnou pro odpočinek.
 • Umožnit pečujícím osobám návštěvu lékaře nebo například nezbytný nákup.
 • Zamezit sociální izolaci pečujících osob.
 • Umožnit uživatelům služby setrvat v jejich domácím prostředí.

Principy:

 • individuální přístup – každý klient je jedinečný
 • diskrétnost – chráníme soukromí našich klientů
 • respektování svobodné vůle klienta – přístup postavený na potřebách klienta
 • kvalifikovanost – vzděláváme se, abychom mohli poskytovat tu nejlepší možnou péči
 • etika – dodržujeme základní etické principy
 • spolupráce – pracujeme v rámci multidisciplinárního týmu, dobře komunikujeme, sdílíme podstatné informace a dokážeme efektivně řešit nesrovnalosti a předcházet problémům