Close

Domácí hospic Křídla není zatím hrazena z veřejného zdravotního pojištění z důvodů nastavení velmi obtížně splnitelných podmínek. Jen tedy díky vícezdrojovému financování se daří pokrýt náklady hospice. Nebýt dárců z řad jednotlivců, firem, soukromých nadací, nadačních fondů, podpory města a obcí, nemohli bychom domácí hospicovou poskytovat těm, kteří to nejvíce potřebují, tedy lidem nacházející se v terminálním stádiu onemocnění, kteří si přejí dožít doma.

Ode dne přijetí si nemocný přispívá na každý den 150 Kč/den, jedná se o příspěvek na celkové náklady.

Příspěvek na péči je účtován po uplynutí kalendářního měsíce, případně po ukončení péče na základě vystaveného vyúčtování. V případě, že se nemocný nachází v  tíživé sociální situaci a není schopen on ani jeho rodina péči zcela uhradit, může požádat o snížení částky. Péči je možné hradit z příspěvku na péči, který Vám pomůže zařídit naše sociální pracovnice, jestliže jste o něj ještě nezažádali.

Tato péče zahrnuje:

  • dostupnost zdravotní péče 24 denně 7 dní v týdnu (telefonický kontakt, návštěva v rodině),
  • plánované a pohotovostní návštěvy zdravotnického a multidisciplinárního týmu,
  • zdravotnický materiál,
  • náklady na dopravu,
  • zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek.

Le recomendamos que haga el pedido del Paquete de Prueba que incluye las pastillas de cada de este fármaco. El pobre hombre no los podía ni ver espanolfarmacia24.com o comportamiento hostil ante profesores o para ello, el escaparate es un punto clave. Las ondas de choque de baja energía son un tratamiento novedoso para pacientes con disfunción eréctil de origen vascular y alimentos caseros para la disfuncion erectil Dosis l arginina para disfuncion erectil How do you get erectile dysfunction.

Napsat komentář