Close

O DOMÁCÍM HOSPICI

Cílem domácího hospice Křídla je podpora důstojného doprovázení umírajících osob v domácím prostředí v okruhu svých blízkých, kteří mají možnost smíření se s odchodem milované osoby. Domácí hospic Křídla usiluje o partnerský přístup, nechce pacientům život prodlužovat, ale ani zkracovat, chce snížit jejich utrpení.

Domácí hospic Křídla je jedním ze středisek Diakonie Apoštolské církve, která má sídlo v Českém Těšíně, v Moravskoslezském kraji. Kontaktní pracoviště se nachází v Sedlčanech. Jsme registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb poskytující domácí péči – paliativní ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Tým domácího hospice odborně pomáhá nemocnému zvládat bolest a všechny další symptomy spojené s terminální fází onemocnění. Multidisciplinární tým poskytuje domácí paliativní péči ve složení: lékařky, zdravotní sestry, psycholog, duchovní, sociální pracovnice, fundraiser a dobrovolníci.

Co můžeme nabídnout?

 • odbornou sesterskou péči 24 hodin, 7 dní v týdnu (na telefonu, výjezdy k Vám domů),
 • ošetřovatelskou péči, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran a stomií,
 • lékařské konzultace,
 • zaškolení pečujících osob v ošetřování nemocného,
 • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek k usnadnění péče o nemocného,
 • podporu sociálního pracovníka, duchovního pracovníka a psychologa,
 • součástí péče je i poskytování odborné podpory pečující a pro pozůstalé osoby.

Apuestan por encontrar soluciones Agenciamedi adaptadas a las necesidades de cada profesional. Experimentaron una funcion sexual sustancialmente mejorada se ha demostrado que esta tomando.

Komu péči poskytujeme?

 • Dospělému nemocnému v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění (nejen onkologicky nemocní).
 • Nemocnému, u kterého byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní (tlumení a léčba bolestí a dalších příznaků).
 • Služba je určena pro nemocného, jejichž rodina či blízcí chtějí a mohou o něj celodenně pečovat
 • Zdravotní stav osoby nevyžaduje pobyt v nemocničním zařízení.
 • Nemocnému, jehož přáním je dožít doma za přítomnosti své rodiny, blízkých osob.

Kde péči poskytujeme?

Doma, v prostředí umírajícího, v dojezdové vzdálenosti do 30 kilometrů od Sedlčan, zejména na Sedlčansku a v okolním regionu.

Z čeho vycházíme?

Pro práci s umírajícím člověkem vycházíme z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, jde nám o zachování lidské důstojnosti a kvality života člověka. Snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí nemocnému a jeho blízkým. Naší snahou je podpora umírajícího doma za důstojných podmínek a minimalizace úmrtí v typu nemocničního a sociálního zařízení.

Napsat komentář